Markkinoinnin mittarit: näin mittaat markkinointia konkreettisesti Google Looker Studiolla!

Mitä ovat markkinoinnin mittarit?

Markkinoinnin mittarit ovat tärkeitä, koska ne auttavat ymmärtämään, miten yrityksesi markkinointitoimet vaikuttavat liiketoimintaan.

Digitaalisessa markkinoinnissa on useita KPI-mittareita, jotka voidaan seurata Looker Studiolla tai muilla työkaluilla. Näitä mittareita ovat esimerkiksi verkkosivuston liikenne, konversiot, sosiaalisen median seuraajamäärät, sähköpostilistan koko ja avausprosentit sekä mainosten klikkausprosentit ja mainostulokset.

Miksi markkinointia tulisi mitata?

Markkinointia mitataan usein sen määrittämiseksi, kuinka tehokkaasti se tavoittaa tavoittelemansa yleisön ja tuottaa haluttuja tuloksia. Tämä voidaan tehdä seuraamalla mittareita, kuten verkkosivuston liikennettä ja konversioita, sosiaalisen median seuraajamäärää ja mainosten klikkausprosentteja.

Markkinointia voidaan myös mitata sen määrittämiseksi, kuinka hyvin se tukee yrityksen myyntiä ja tuottaa ROI:ta. Tämä voidaan tehdä seuraamalla mittareita, kuten myyntiä ja asiakaspalautetta.

Mittauksen pohjalta voidaan tehdä toimenpiteitä parantaakseen markkinoinnin suorituskykyä, myyntiä ja ROI:ta. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi muokkaamalla markkinointistrategiaa tai parantamalla verkkosivuston käytettävyyttä. Voit myös käyttää mittareita auttaaksesi ymmärtämään, mikä markkinoinnissa toimii ja mikä ei, ja tehdä tarvittavia muutoksia sen mukaan.

On myös tärkeää huomioida, että eri mittarit ovat tärkeitä eri yrityksille riippuen siitä, minkälaisia tavoitteita niillä on. Esimerkiksi yrityksellä, jolla on tavoitteena kasvattaa verkkosivuston liikennettä, saattaa olla tärkeää seurata mittareita kuten verkkosivuston kävijämäärää ja sivuston kävijäliikennettä. Toisaalta yrityksellä, jolla on tavoitteena kasvattaa myyntiä, saattaa olla tärkeämpää seurata mittareita kuten myyntiä ja asiakaspalautetta.

Mittareiden valinta riippuu siis yrityksen tavoitteista ja siitä, mikä on tärkeintä yritykselle. On tärkeää valita ne mittarit, jotka auttavat yritystä saavuttamaan sen tavoitteet ja tukevat yrityksen liiketoimintaa.

Markkinoinnin KPI-mittareita

KPI = key performance indicator (suom. markkinoinnin avainlukumittarit)

  1. Verkkosivuston liikenne: Verkkosivuston liikenne kuvaa kuinka paljon kävijöitä sivustolla on. Se voi olla tärkeä mittari, jos yrityksen tavoitteena on lisätä verkkosivuston näkyvyyttä ja tavoittaa uusia asiakkaita.

  2. Konversiot: Konversiot ovat tapahtumia, jotka tapahtuvat verkkosivustolla, kun kävijä tekee toivottua toimintoa, kuten tilaamisen tai yhteydenoton. Konversioita voidaan mitata esimerkiksi verkkosivuston lomakkeiden täyttöjen tai verkkokaupan ostosten määränä.

  3. Sosiaalisen median seuraajamäärät: Sosiaalisen median seuraajamäärät kuvaavat yrityksen sosiaalisen median kanavien seuraajamäärää. Tämä mittari voi olla tärkeä, jos yrityksellä on tavoitteena lisätä sosiaalisen median näkyvyyttä ja saada uusia seuraajia.

  4. Sähköpostilistan koko ja avausprosentit: Sähköpostilistan koko kuvaa, kuinka monta sähköpostiosoitetta yrityksellä on, ja avausprosentit kuvaavat, kuinka moni yrityksen lähettämistä sähköposteista avataan. Nämä mittarit voivat olla tärkeitä, jos yrityksellä on tavoitteena lisätä sähköpostimarkkinointinsa tehokkuutta.

  5. Mainosten klikkausprosentit ja mainostulokset: Mainosten klikkausprosentit kuvaavat, kuinka moni mainoksista klikkaa sen, ja mainostulokset kuvaavat mainosten tuottamia tuloksia. Nämä mittarit voivat olla tärkeitä, jos yrityksellä on tavoitteena parantaa mainostensa tehokkuutta ja saada niistä enemmän tuloksia.

 

Yhdistä Google Looker Studio Google Adsiin ja aloita markkinointisi mittaus

Google Looker Studio sisältää valmiita pohjia, joihin voit suoraan yhdistää Google Adsin, ja näet heti markkinointisi tunnuslukuja.

Markkinoinnin mittaaminen Google Looker Studiolla

Looker Studio on ohjelmisto, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden analysoida ja visualisoida dataa, jotta he voivat ymmärtää paremmin, miten markkinointi vaikuttaa yrityksen myyntiin ja muihin mittareihin.

Looker Studiolla voi esimerkiksi tarkastella, mikä verkkosivuston sisältö toimii parhaiten, mikä mainoskampanja tuottaa parhaiten tulosta, mikä sosiaalisen median kanava tuo eniten liikennettä verkkosivustolle tai mikä sähköpostikampanja saa eniten avauksia ja klikkauksia. Näiden tietojen avulla yritys voi tehdä päätöksiä siitä, mihin markkinointiin kannattaa panostaa, ja siten parantaa markkinoinnin tehokkuutta ja myynnin tuloksia.

Looker Studiolla voi myös yhdistää eri lähteistä saatua dataa, jotta voidaan saada kokonaiskuva yrityksen markkinoinnin ja myynnin tilanteesta. Tämä auttaa yritystä ymmärtämään, mikä markkinointi vaikuttaa myyntiin, ja siten tekemään tarvittavia muutoksia markkinoinnin suuntaan, jotta myynti saadaan parannettua.

Yleisesti ottaen Looker Studion avulla voidaan parantaa markkinointia ja myynnin tehokkuutta seuraavilla tavoilla:

Analysoi markkinointikampanjoiden tuloksia

Looker Studiolla voi tarkastella, mikä markkinointikampanja tuottaa parhaiten tulosta ja mikä ei. Näin yritys voi tehdä päätöksiä siitä, mihin markkinointiin kannattaa panostaa tulevaisuudessa.

Ymmärrä, mikä sisältö toimii parhaiten

Looker Studiolla voi tarkastella, mikä verkkosivuston sisältö saa eniten klikkauksia ja millaisia tuloksia sisältö tuottaa. Näin yritys voi päättää, millaisia sisältöjä se tuottaa tulevaisuudessa.

Seuraaa myynnin kehitystä

Looker Studiolla voi tarkastella myynnin kehitystä eri ajanjaksoilla ja vertailla sitä esimerkiksi markkinointikampanjoihin tai verkkosivuston sisältöön. Näin yritys voi ymmärtää, mikä markkinointi vaikuttaa myyntiin ja siten tehdä tarvittavia muutoksia markkinoinnin suuntaan.

Ymmärrä asiakkaiden käyttäytymistä

Looker Studiolla voi tarkastella asiakkaiden käyttäytymistä verkkosivustolla ja muita kanavia käyttäen. Näin yritys voi ymmärtää, mikä asiakkaiden käyttäytymisessä vaikuttaa myyntiin ja tehdä tarvittavia muutoksia markkinoinnin suuntaan.

Yhdistä dataa eri lähteistä

Looker Studiolla voi yhdistää dataa eri lähteistä, kuten verkkosivuston analytiikasta, sosiaalisen median analytiikasta ja myynnin järjestelmästä. Näin yritys saa kokonaiskuvan markkinoinnin ja myynnin tilanteesta ja voi tehdä tarvittavia muutoksia markkinoinnin suuntaan.

Luo käyttöön valmiita raportteja ja dashbordeja

Looker Studiolla voi luoda valmiita raportteja ja dashbordeja, jotka helpottavat markkinoinnin ja myynnin seurantaa. Näin yritys voi helposti tarkastella tärkeitä mittareita ja tehdä tarvittavia muutoksia markkinoinnin suuntaan.

Huomaa, että mittarit ovat vain yksi tapa arvioida markkinoinnin suorituskykyä. On myös tärkeää huomioida, että markkinointia ei voi täysin mitata pelkin määrällisin mittarein, ja sen suorituskykyä tulee arvioida myös muita (laadullisia) keinoja käyttäen, kuten asiakaspalautteen ja haastattelujen avulla.

Haluaisitko keskustella digitaalisen myyntisi lisäämisestä?

Me taistelemme väsymättä kumppaneidemme myynnin puolesta.

Tämä artikkeli on kirjoitettu vilpittömästi siksi, että tiedämme voivamme auttaa. Meillä on myös halu menestyä kumppaneidemme kanssa. Suurin osa firmoista ei ole nostanut digitaalista myyntiään sille tasolle, johon se on mahdollista nostaa, eikä ole ottanut siihen tarvittavaa työkalupakkia käyttöön. Miksi et hakisi lisämyyntiä digitaalisen myyntisi tehostamisella?

 

Ilmainen kartoitus

Varaa alla olevasta kalenterista aika Google Meets -puhelulle tai ota meihin yhteyttä.

Me neuvomme sinut alkuun, kartoitamme tilanteen ilmaiseksi ja esittelemme myös mahdollisuuden yhteisestä jatkosta.

Lähetä