Artikkelin sisältö lyhyesti:

Milloin "nykyinen" Google Analytics lakkaa toimimasta?

Google Analyticsin vanha versio (UA) ei enää kerää dataa 1.7.2023 lähtien. Suosittelemme ottamaan Google Analytics 4:n käyttöön mahdollisimman pian.

 

Kuinka toteutan siirtymisen Google Analytics 4:ään?

Suosittelemme, että otat Google Analytics 4:n niin pian kuin mahdollista rinnakkaiskäyttöön nykyisen Analyticsin kanssa. Huomaa, että vanhan ja uuden Google Analytics -versioiden keräämä data ja myös tapa, jolla sitä kerätään ovat merkittävästi erilaisia. Jos siis haluat ylläpitää mittauksessasi jatkumoa menneen ja tulevan välillä, tarvitset todennäköisesti asiantuntijan apua.

Video: Google Analytics 4 -koulutus

Katso koulutuksen tallenne alta tai vieritä alemmas lukeaksesi artikkelin.

Google Analytics 4 – mitä ja miksi?

Google Analytics 4 on viimein julkaistu. Se on uusi versio Google Analyticsistä, Googlen laajasti käytetystä web-analytiikan työkalusta.

Miljoonat yritykset ja verkkosivustot käyttävät Google Analytics-raportointityökalua verkossa ja mobiilisovelluksissa. Useimmat tuntevat alustan työkaluna, joka auttaa heitä seuraamaan sivustonsa liikenteen määrää, markkinointikanavia ja mittaamaan verkkoliiketoimintansa tärkeimpiä tunnuslukuja. Google Analytics 4:n avulla Google tarjoaa yhä enemmän hyödyllisiä ominaisuuksia.

Google Analytics 4:n esittely

Uudessa GA4:ssä on paljon tärkeitä ominaisuuksia, jotka samalla tekevät siitä hyvin erilaisen verrattuna vanhaan Universal Analyticsiin. Yksi suurimmista eroista on uusi datan mallinnusominaisuus, joka hyödyntää tekoälyä täyttämään aukkoja tiedoissa, joissa esimerkiksi evästeiden suostumussäännöt, blokattu JavaScript tai muu yksityisyydensuojan korostuminen voivat estää perinteisen Google Analyticsin.

Lisäksi uuden GA4:n käyttöliittymä on hyvin erilainen.

Google itse kuvailee GA4:n olevan moderni lähestymistapa kävijäseurantaan ja -analytiikkaan, joka tapahtuu “yksityisyys ensin” -ajatteluun sekä kanavien väliseen mittaukseen ja tekoälyyn perustuvaan ennakoivaan dataan. GA4 käyttää edistyneitä koneoppimismalleja, ja se kykenee täyttämään aukkoja datassa koskien verkkosivuston liikennettä ja käyttäjien käyttäytymistä ilman, että sen tarvitsisi luottaa siihen, että jokaiselta sivulta ja käynniltä tulee tosiasiallisia “hittejä”.

Google Analytics 4:n päätavoitteena näyttää olevan muuttaa tapaa, jolla dataa näytetään, sekä keskittyä käyttäjiin ns. ”isossa kuvassa”. Pääpaino siirtyy yksittäisistä visiiteistä koko asiakaspolun tehokkuuden mittaamiseen, siis ensimmäisestä vierailusta lopputulokseen.

Toinen merkittävä asia, joka tulee mainita on, että GA4:ssä mitataan pääasiassa tapahtumia. Siinä missä istunto (session) oli kenties tärkein mittauslaajuus aiemmassa versiossa, tapahtumat ovat GA4:ssa ensisijaisia.

Tekoäly Google Analytics 4:ssä

Google Analytics 4 hyödyntää koneoppimista ja tekoälyä. Jotta ne eivät jää vain tyhjiksi muotisanoiksi, niin käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että GA4 voi täyttää aukkoja datasta. Jos ja kun dataa ei ole voitu kerätä tietyissä kriittisissä kohdissa asiakaspolkua, ja yritykset eivät siksi pysty ymmärtämään koko asiakaskuntaansa ja heidän asiakaspolkujaan, GA4:n on tarkoitus paikata näitä aukkoja parhaalla arviollaan. Juurisyy on siinä, että käyttäjät ja palveluntarjoajat enenevissä määrin kieltäytyvät evästeiden käytöstä ja tiedonkeruusta. Web-käyttäjät ja jopa selaimet ovat yhä haluttomampia sallimaan analytiikkatyökalujen seurantaa. Esimerkiksi Mozilla Firefox on päättänyt estävänsä Google Analyticsin, ja toisaalta me suomalaiset osana EU:ta tiedämme, että täällä sivustot joutuvat muutenkin pyytämään kävijältä yksiselitteisen suostumuksen seuranta-analytiikan käyttöön.

GA4:n uusien ominaisuuksien tarve siis johtuu merkittävältä osin uusista tietosuojalaeista (kuten GDPR) ja tätä myötä perinteisen analytiikan heikentyneestä asemasta. Monet perinteistä Universal Analyticsia eli GA:n vanhempaa versiota käyttävät yritykset voivat jo kohdata merkittäviä määriä puuttuvaa dataa näiden lakien edellyttämien evästeiden hyväksymättömyydestä johtuen.

Uuden Google Analytics 4:n pääkohdat

GA4 keskittyy antamaan markkinoijille kattavamman käsityksen asiakaspolusta eri laitteiden ja kanavien välillä. Se keskittyy siis enemmän asiakaspolun mittaamiseen, eikä yksittäisten mittareiden mittaamiseen eri laitteiden, sivujen tai segmenttien välillä kuten kenties aiemman version kohdalla on totuttu.

GA4 sisältää “tietovirtoja” vanhojen Universal Analytics -omaisuuksien käyttämien näkymien ja segmenttien sijaan.

Jos olet käyttänyt aiempaa Universal Analyticsiä, tiedät, että siinä on tunnetusti kolme tasoa (account, property ja view), kun taas GA4:ssä on vain account- ja property-tasot.

GA4 ja uudet ominaisuudet

Google Analytics 4:n ulkoisen datan tuonti sisältää laajan valikoiman mahdollisuuksia hakea dataa muualtakin kuin verkkosivustolähteistä yhdessä propertyssä, merkittävimpänä mobiiliappit. Lisäksi eri verkkodomainien välistä yhdistettyä seurantaa voidaan tehdä vaivattomasti käyttöliittymässä.

Asiakkaan elinkaariraportti on yksi suurimmista uudistuksista Analyticsissa ja se keskittyy asiakaspolun raportointiin. Lisäksi verkkokaupan kanavien raportointi antaa kaikille markkinoijille uusia tapoja näyttää ja visualisoida myynti- ja markkinointidataa. Aiemmin tämä ominaisuus oli saatavilla vain maksullisilla Analytics 360 -tileillä.

Mitä käytännön eroa on vanhan Universal Analyticsin ja uuden Google Analytics 4:n välillä?

Suurimmat erot perinteisen Universal Analyticsin ja uuden Google Analytics 4:n välillä ovat uudistunut käyttöliittymä sekä GA4:n hyödyntämä datan mallinnus, jossa Google täyttää datankeruun aukkoja tekoälyllä.

Datan keräämisessä on lukuisia eroja Universal Analyticsin ja Google Analytics 4:n välillä. GA4:n keskiössä ovat tapahtumat, jotka edustavat käyttäjien vuorovaikutusta verkkosivuston tai sovelluksen kanssa. Näytä ovat mm. sivun katselut, painikkeiden klikkaukset ja muut käyttäjien toimet. GA4:ssä tapahtumien seurannan mahdollistaminen ei enää välttämättä edellytä erillistä implementointia, vaan monet tapahtumat mitataan oletuksena.

Toinen lisä ovat parametrit, jotka ovat analytiikan lisätietoja, jotka antavat kullekin tapahtumalle kontekstin. Parametreja voidaan käyttää esimerkiksi kuvaamaan ostoksen arvoa tai tarjoamaan kontekstia siitä, missä, miten ja miksi tapahtuma kirjattiin. Näitä voivat olla esimerkiksi sivujen otsikot.

Muita uusia ominaisuuksia ovat uudistetut käyttäjäattribuutit- ja tiedot sekä kävijä-ID alustojen väliseen seurantaan.

GA4:ssä on paljon uutta. Uuden version ymmärtäminen edellyttää sopeutumista uusiin termeihin ja mikäpä sen parempi tapa kuin testata sitä käytännössä. Löydät tästä artikkelista myös taulukon, jossa on selitetty lyhyesti erot vanhan Universal Analyticsin ja Google Analytics 4:n metriikoiden välillä.

Jatkumo vanhan ja uuden version välillä

Nykyisen Google Analyticsin ja GA4:n välillä ei ole saumatonta jatkumoa, sillä ne mittaavat eri asioita ja eri tavoin. Esimerkiksi istuntoja (sessions) mitataan GA4:ssä eri tavalla kuin Universal Analyticsissä. Nykyinen Google Analytics- ja tuleva GA4-datasi eivät ole suoraan verrannollisia keskenään. Googlen itsensä mukaan “on parempi harkita datan keräämistä alusta alkaen Google Analytics 4 -mallilla sen sijaan, että pyrkisit siirtämään nykyisen tapahtumarakenteesi Google Analytics 4:ään.” Tämän vuoksi mekin suosittelemme, että aloitat mahdollisimman aikaisin käyttämään GA4:ää vähintään aiemman version rinnalla, jotta saat aikaa sopeuttaa liiketoimintasi mittaamista ja raportointia kohti tulevaa.

Voit siis käyttää sekä Universal Analyticsia että GA4:ää rinnakkain. Tärkeimpänä asiana muista, että Google Universal Analytics ei enää kerää dataa 1.7.2023 lähtien ja se otetaan myöhemmin kokonaan pois saatavilta. Vanhan ja uuden Google Analytics -datan yhdistelyyn suosittelemme, että otat härkää sarvista ja perustat Google BigQueryyn mm. web- ja digimarkkinointidatasta koostuvan tietovaraston, jossa hyödynnät dataa kaikista lähteistä.

Artikkelin lähteet:

Google: Universal Analytics will be going away

Google: Comparing metrics: Google Analytics 4 vs Universal Analytics

Miksi ottaa Google Analytics 4 heti käyttöön?

 

Tulevaisuudenkestävä ratkaisu

Google Analyticsin vanha versio (UA) muuttuu ajan mittaan yhä epätarkemmaksi, sillä evästeetön maailma, vahvemmat yksityisyyskäytännöt ja tiukkeneva lainsäädäntö asettavat kapuloita sen rattaisiin.

 

Google Analytics 4 voi olla rinnakkaiskäytössä 

Sinun ei tarvitse hypätä kerralla tuntemattomaan, vaan voit käyttää uutta Google Analytics 4:ää vanhan Universal Analyticsin ohella.

 

Datan kerääminen GA4:n muodossa

Vanhan ja uuden Google Analytics -versioiden datankeruu poikkeaa merkittävästi toisistaan. Aloittamalla datan keräämisen myös GA4:llä varmistat mahdollisuuden säilyttää saumattoman jatkumon mittauksessasi. Suosittelemme ehdottomasti, että luot Google BigQueryssä tietovaraston, johon säilöt menneen Google Analytics -datan.

 

Siirtymä on joka tapauksessa tehtävä ennen pitkää

Google Analyticsin vanha versio lopettaa ensin datan keräämisen, ja tulee sittemmin tulee poistumaan kokonaan käytöstä. Jo tässä vaiheessa merkittävä seikka on myös se, että heikkenevän mittauskykynsä vuoksi se vastaa päivä päivältä vähemmän datalähtöisen liiketoiminnan ja markkinoinnin tarpeisiin.

Muistilappu: Google Analytics 4 -metriikat

Lisää sivu kirjanmerkkeihin (Ctrl+D) ja voit palata uudelleen tähän taulukkoon tarkistamaan erot UA:n ja GA4:n välillä!

Ensisijainen mittari Google Universal Analytics Google Analytics 4
Käyttäjät (Users)
Käyttäjien kokonaismäärä
(Total number of users)
Yksilöityjen aktiivisten käyttäjien määrä
(Active users)

Huom. GA4:llä on myös mahdollista mitata käyttäjien kokonaismäärää.
Katselukerrat (Pageviews)
Katselukerta (Pageview)
Katselukerta (View)
Vastaa UA:n metriikkaa.
Ostokset (Purchases)
Ostokset (Purchases)
Ostokset (Purchases)
Vastaa suurimmilta osin UA:n metriikkaa.
Istunnot (Sessions)
Istunnot (Sessions)
Istunnon aloitus (Session start)
Vastaa suurimmilta osin UA:n metriikkaa.
Konversiot (Conversions)
Tavoitteet (Goals)
Enintään 1 konversio per istunto
Konversiotapahtumat (Conversion events)
Rajaton määrä konversiotapahtumia istunnossa
Välitön poistuminen %
(Bounce rate)
Välitön poistuminen %
(Bounce rate)

Yhden sivun istuntojen prosenttiosuus, joissa käyttäjä ei aktivoitunut sivustolla
Välitön poistuminen %
(Bounce rate)

Alle 10 sekunnin istunto ilman tapahtumia tai muita sivulatauksia
Tapahtumat (events)
Tapahtumien kokonaismäärä (Total Events)

Rakenne: Kategoria, Toiminta, Tunniste
(Category, Action, Label)
Tapahtumien määrä (Event count)

Vanha rakenne poistuu. Tapahtumilla on nimet, esim. "sign_up" tai "page_view".

Haluatko keskustella lisää Google Analytics 4:n mahdollisuuksista?

Meillä on kokemusta niin pienten kuin suurtenkin analytiikka- ja digimarkkinointiprojektien toteutuksista. Ole rohkeasti yhteydessä meihin, sillä tarjoamme aina alustavan kartoituksen ilmaiseksi. Jatkosta päättää asiakas itse.

Kiinnostuitko?
Jätä yhteystietosi alle ja otamme sinuun yhteyttä yhden työpäivän kuluessa.
Tietoturvasyistä ethän syötä kenttään sensitiivistä tai salassapidettävää tietoa.