Digitaalinen myynti voi kasvattaa kokonaismyyntiäsi

Mitä on digitaalinen myynti?

Tämä opas käy läpi, miksi digitaalinen myynti on niin tärkeää liiketoiminnallesi ja tarjoaa sinulle varmasti ideoita myyntisi lisäämiseksi.

Teknologinen kehitys ja uusien teknologioiden käyttöönotto on nopeaa. Samalla kun digitaalinen myynti on yhä suuremmassa roolissa asiakkaiden ostokäyttäytymisessä, yritykset joutuvat reagoimaan. Toiset yrityksistä reagoivat nopeammin ja toiset hitaammin, mutta yhtä lailla kaikkien on digitalisoitava myyntiään tai kärsittävä seurauksista. Kun nykyisin mahdolliset asiakkaasi sekä näkevät mainokset että ostavat tuotteet kotisohvaltaan, he eivät välttämättä enää edes etsi “perinteisempiä” tapoja ostaa. Mikäli haluat, että ostopäätökset kohdistuvat yhä useammin sinun tuotteeseesi tai palveluusi, sinun tulee omaksua digitaalinen myynti keskeiseksi osaksi liiketoimintaasi.

Mikäli olet kiinnostunut lisäämään myyntiäsi, voit varata meiltä ilmaisen kartoituksen.

 

Digitaalisen myynnin määritelmä

Digitaalinen myynti on myyntiä, joka tapahtuu “virtuaalisten” kanavien kautta. Perinteiseen myyntityöhön verrattuna digitaaliselle myynnille on ominaista, että asiakas pääsee navigoimaan sisältöä ja tarjontaa omalla tavallaan ja omassa tahdissaan sen sijaan, että myyntiedustaja olisi läsnä henkilökohtaisesti. Tämä mahdollistaa varsinkin skaalausetua, mutta myös tarkkaa dataohjautuvaa myynti- ja markkinointiviestin kohdistamista potentiaalisille asiakkaille.

 

Miksi digitaalinen myynti on elintärkeää liiketoiminnallesi?

Digitaalinen myynti on elintärkeää, koska se mahdollistaa asiakkaiden tapaamisen siellä, missä he ovat – siis digitaalisessa maailmassa. Nykyään ihmiset olettavat hyvästä syystä löytävänsä minkä tahansa tuotteen tai palvelun digitaalisesti. Etkö sinäkin? On suorastaan välttämätöntä, että yrityksesi on vahvasti läsnä digitaalisilla markkinoilla vastatakseen nykymaailman kuluttajan tarpeisiin ja lisätäkseen myyntiään.

Kasvava digitaalinen myynti

Esimerkkejä digitaalisen myynnin kanavista

 

Verkkosivustot

Läsnäolo verkossa on todella tärkeää yritykselle kuin yritykselle, jotta he voivat jakaa tietoa tuotteistaan tai palveluistaan. Mahdollisuus tehdä ostoksia ja tilauksia verkossa on loistava tapa tehdä ostamisesta asiakkaan kannalta nopeaa ja helppoa sekä myyjän kannalta vain vähän resursseja sitovaa. Niin kutsuttujen “kovien konversioiden” eli myynnin lisäksi voit hankkia verkkosivustollasi mikrokonversioita esimerkiksi sitouttamalla asiakkaat vastaanottamaan sinulta markkinointiviestejä myös jatkossa (esim. blogin tilaus, sähköpostimarkkinointilista, sosiaalisen median seuraus). Näiden avulla varmistat, että potentiaaliset ja kiinnostuneet asiakkaat muistavat sinut jatkossakin, ja optimoit tulevaisuuden myyntiäsi.

 

Sähköposti

Jos et vielä hyödynnä sähköpostimarkkinointia digitaalisessa myynnissäsi, kieltäydyt aktiivisesti tekemästä lisämyyntiä!

Verkkosivuston voi yleisesti katsoa olevan itsestäänselvyys kaikille digitaalista myyntiä tekeville yrityksille, mutta sähköpostin hyödyntäminen ei sitä jostain syystä ole. Säännöllinen viestintä sähköpostitse henkilöille, jotka ovat valinneet vastaanottaa viestejä sinulta on loistava tapa pitää sinusta ja tarjonnastasi kiinnostuneet asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat ajan tasalla siitä, mitä olet tekemässä seuraavaksi ja ylipäänsä siitä, mitä kiinnostavaa myyt. Ennen kaikkea se on kustannustehokas ja skaalautuva tapa kohdistaa viestiäsi yhä uudelleen niille, jotka ovat jo valmiiksi sinusta kiinnostuneita. Erikoistarjoukset ja linkit, jotka vievät asiakkaita uudestaan verkko- ja myyntisisältöösi ovat sinulle suorastaan rahanarvoisia.

 

Sosiaalinen media

On erittäin tärkeää, että sinulla on potentiaalisia ja olemassaolevia asiakkaita kiinnostava läsnäolo sosiaalisessa mediassa. Kohderyhmäsi todennäköisesti viettää viikottain tuntikausia Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja muilla suosituilla sosiaalisen median alustoilla. Digitaalisen myynnin idea on nimenomaan siinä, että myynti viedään sinne, missä asiakkaat jo ovat – ja asiakkaasi tavoitat nimenomaan somessa.

 

Kohdistetut mainokset

Kohdistetun ja dataohjautuvan digitaalisen markkinoinnin avulla voit keskittyä nimenomaan ihmisiin, jotka sopivat tyypilliseen ostajapersoonaasi. He ovat todennäköisimmin kiinnostuneita juuri sinun tuotteestasi tai palvelustasi, ja siksi heihin kohdistettu asiakashankinta on edullisinta ja näin ollen tuottaa eniten verrattuna sijoitettuun pääomaan. Tee älykäs päätös ja kohdista myyntiviestiäsi datan avulla heihin sen sijaan, että tuhlaat resursseja laajempaan, vähemmän kiinnostuneeseen yleisöön.

Digitaalinen myynti

Miksi digitaalinen myynti on tehokasta?

 

Data ja analytiikka

Analytiikan hyödyntäminen on usein yksi suurimmista kehityskohteista yritykselle kuin yritykselle. Nykyaikaiset analytiikkatyökalut, kuten Google Analytics 4 voivat hyödyntää tekoälyn avulla tehtävää automaattista myyntiviestisi kohdennusta sinne, missä se on kaikkein tehokkainta.

 

Myyntiviestin dataohjautuva uudelleenkohdistus

Analytiikkatyökalut kuten Google Analytics ja Tag Manager mahdollistavat mm. dynaamisen myyntiviestisi uudelleenkohdistuksen asiakkaille, jotka ovat tuotteistasi tai palveluistasi kiinnostuneita. Dynaamisella myyntiviestin uudelleenkohdistuksella tuodaan entisestään lisätehoa digitaaliseen myyntiin, sillä markkinointiviestisi yksilöityy automaattisesti jokaiselle tiettyä tuotetta tai palvelua kohtaan kiinnostusta osoittaneelle asiakkaalle. Valmiiksi lämpimän potentiaalisen asiakkaan konvertointi maksavaksi asiakkaaksi on monikymmenkertaisesti halvempaa kuin upottaa rahaa pelkkään jatkuvaan kylmän liikenteen tuomiseen tai kylmän asiakkaan kontaktointiin. Edellä mainittua valitettavan moni firma kuitenkin pääsääntöisesti tekee, sillä näiden tekniikoiden käyttöönotto vaatii teknistä osaamista ja tietoa siitä, että tällainen mahdollisuus ylipäänsä on olemassa. Ethän kuitenkaan haluaisi, että ei-digitaalisessa maailmassa myyntiedustajasi jättäisi lämpimiä liidejä uudelleenkontaktoimatta.

Dynaaminen myyntiviestin uudelleenkohdistus on vaivan ja rahan arvoista, jos olet digitaalisen myyntisi suhteen tosissasi. Ja jos olet, kysy meiltä lisää asiasta.

 

Skaalautuvuus ja ennakoitavuus

Digitaalisessa myynnissä skaalaaminen on huomattavasti helpompaa kuin perinteisessä myynnissä. Sen sijaan, että laajemman yleisön tavoittamiseksi joutuisit etsimään lisää työntekijöitä myyntiisi ja heille tuotantovälineet, voit lisätä budjettia ja tehdä päätöksiä digitaalisen myyntisi skaalaamiseksi. Voit reagoida nopeasti ja ennakoida historiallisin ja datan osoittamin perustein, minkälaisia tuloksia voit odottaa.

Digitaalinen myynti on skaalautuvaa ja mitattavaa

Kuinka sopeutua digitaalisen myynnin tuomaan muutokseen

Muutosvastarinta tai tyytyminen siihen, että “onhan meillä verkkosivut” eivät kannata. Digitaalisen myynnin koko arsenaali on otettava käyttöön, mikäli haluat todella ottaa selkoa liiketoimintasi potentiaalista.

Ainut yleistettävissä oleva ja konkreettinen tehtävä, jonka voimme antaa on, että otat mahdollisuuksiesi mukaan kaikki digitaalisen myynnin keinot käyttöön. Vastuu siitä, miten tämä tehdään ja eritoten juuri siten, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla strategiaasi, on sinulla, mutta myös me voimme auttaa ja hyödyntää kokemustamme digitaalisen myyntisi eteen.

Kaikki alkaa sen suunnittelulla, kuinka sovitat digitaalisen myynnin kokonaisuuden (kuten dataohjautuvan markkinoinnin, sähköpostimarkkinoinnin ja verkkomyynnin) yhteen kohderyhmäsi, liiketoimintastrategiasi ja sisältösi kanssa. Aloita tekemään päätöksiä, jotka perustuvat dataan ja analytiikkaan. Haluat tietää, mikä sisältö ja mitkä tuotteet kiinnostavat asiakkaitasi eniten ja kohdistaa digitaalista myyntiäsi sen mukaisesti. Data ja analytiikka on vapauttavaa, sillä se mahdollistaa samanaikaisesti vähemmän ajattelun ja paremmat päätökset. Käytä tätä kaikkea digitaalisen myyntisi parantamiseen.

Mikäli olet kiinnostunut lisäämään myyntiäsi, voit varata meiltä ilmaisen kartoituksen.

 

Digitaalinen myynti vs. digitaalinen markkinointi

Digitaalisen myynnin ja markkinoinnin erot ovat puoliksi semantiikkaa, mutta heijastavat samoja eroja kuin mitä myynnillä ja markkinoinnilla yleismaailmallisesti on. Myynti on kuitenkin prosessi, joka myy tuotetta tai palvelua. Digitaalisessa myynnissä pääpaino on siis nimenomaan yksinkertaisesti myynnin saavuttamisella.

Digitaalinen markkinointi voi olla pidemmän aikavälin prosessi, joka keskittyy enemmän valmistelemaan pidemmän aikavälin myyntiä. Tästä tyypillisin esimerkki on vaikkapa brändin rakentaminen. Digitaalinen markkinointi myös monesti keskittyy suurempaan kohdeyleisöön ja jopa aineettomiin tavoitteisiin itse myyntiprosessin sijaan.

 

Digitaalinen myynti vs. perinteinen myynti

Perinteisessä myynnillisessä vuorovaikutuksessa on etunsa, mutta samaan aikaan yhä useammat asiakkaat eivät halua olla tekemisissä perinteisen myynnin – siis myyjien ja myyntipuhelujen kanssa. Jo pelkästään tämän vuoksi ei ole enää järkevää lähestyä myyntiä pelkästään perinteisestä näkökulmasta. Digitaalisen myynnin omaksuminen vuonna 2022 ei ole vain välttämätöntä – se tarkoittaa myyntisi kasvattamista. Nämä eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois vaan päinvastoin tukevat toisiaan. On myös tärkeää huomata, että jokainen myynnin prosessit ovat molemmissa myynnin tyypeissä lähes identtisiä. Tämä tarkoittaa niin kylmäkontaktia, liidin muodostumista, follow-upeja kuin kanta-asiakkuuksia, ja koko elinkaarta voi ohjata ihmisen sijaan automatisoiduilla prosesseilla ja analytiikalla.

Haluaisitko keskustella digitaalisen myyntisi lisäämisestä?

Me taistelemme väsymättä kumppaneidemme myynnin puolesta.

Tämä artikkeli on kirjoitettu vilpittömästi siksi, että tiedämme voivamme auttaa. Meillä on myös halu menestyä kumppaneidemme kanssa. Suurin osa firmoista ei ole nostanut digitaalista myyntiään sille tasolle, johon se on mahdollista nostaa, eikä ole ottanut siihen tarvittavaa työkalupakkia käyttöön. Miksi et hakisi lisämyyntiä digitaalisen myyntisi tehostamisella?

 

Ilmainen kartoitus

Varaa alla olevasta kalenterista aika Google Meets -puhelulle tai ota meihin yhteyttä.

Me neuvomme sinut alkuun, kartoitamme tilanteen ilmaiseksi ja esittelemme myös mahdollisuuden yhteisestä jatkosta.

Lähetä